مقایسه Flutter و React Native

React Native که توسط Facebook و Flutter که توسط Google ایجاد شدند، از جمله تکنولوژی های cross-platform ساخت اپلیکیشنی هستند که توجه ها را به خود جلب کرده اند. در این مقاله، به مقایسه جزئیات این دو تکنولوژی از دیدگاه یک برنامه نویس می پردازیم. به موجب محبوبیت اپلیکیشن های موبایل، تقریباً تمامی شرکت ها به یک […]