17

بهمن

Amazon Neptune VS Neo4j

Amazon Neptune یک service پایگاه داده graph سریع، قابل اعتماد و به طور کامل مدیریت شده است که ساخت و اجرای اپلیکیشن هایی که با مجموعه داده های با به هم پیوستگی بالا کار می کنند، را آسان می کند. هسته Amazon Neptune یک موتور پایگاه داده graph مبتنی بر هدف و با عملکرد بالاست که برای […]

30

دی

Cassandra Database

Apache Cassandra یک سیستم مدیریت پایگاه داده NoSQL است که رایگان، open-source، پایگاه داده distributed و wide column store است که برای به کارگیری حجم بالایی از داده ها در بسیاری از سرورهای commodity طراحی شده است که بدون شکست قابلیت دسترسی بالایی دارند. Cassandra پایگاه داده محبوبی است که از اپلیکیشن های سنگین مانند فیسبوک پشتیبانی[…]

28

شهریور

بهترین زبان: Node.js یا PHP

از طریق این مقاله به دیدگاه جامعی جهت انتخاب محیط مناسب برای پروژه اپلیکیشن بعدی خود دست می یابید. عوامل متعددی جهت مقایسه دو محیط استفاده می شوند. این عوامل شامل: عملکرد – ساخت – پایگاه داده – hosting – کاربرد عملی – تکامل و پیشرفت محیط عملکرد PHP عملکرد باثبات تر و قابل اتکاتری در زمان[…]