خدمات

داشبورد مدیریتی

در دنیای مدرن کسب و کار و مدیریت امروز، توانایی تصمیم گیری بر پایه اطلاعات بروز و صحیح بسیار مهم و حیاتی می باشد. در اختیار داشتن ابزاری که در هر لحظه بتواند اطلاعات شاخص های عملکردی سازمان را در هر بخش با سرعت و دقت بالا در اختیار مدیران قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بیشتر …

اپلیکیشن موبایل

امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازمان ها را در جهت استفاده هر چه بیشتر از این فناوری جدید که بستگی به تفکر مدیران ارشد و شناخت و درک آنان از اهمیت این سیستم ها در امور شرکت دارد ، ترغیب خواهد کرد. یکی از عوامل موثر بر تصمیم­ گیری­ ها و برنامه ­ریزی ­ها. بیشتر …

طراحی وب سایت

با توجه به افزایش کاربرانی که از اینترنت به جستجو کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند. برای شرکت ها داشتن یک سایت به موردی اجباری تبدیل شده است و در صورتی که شرکت ها از این حوزه غافل بمانند مشتریان فراوانی را مشخصا از دست خواهند داد. بیشتر …

داشبورد مدیریتی

در دنیای مدرن کسب و کار و مدیریت امروز، توانایی تصمیم گیری بر پایه اطلاعات بروز و صحیح بسیار مهم و حیاتی می باشد. در اختیار داشتن ابزاری که در هر لحظه بتواند اطلاعات شاخص های عملکردی سازمان را در هر بخش با سرعت و دقت بالا در اختیار مدیران قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بیشتر …

طراحی وب سایت

با توجه به افزایش کاربرانی که از اینترنت به جستجو کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند. برای شرکت ها داشتن یک سایت به موردی اجباری تبدیل شده است و در صورتی که شرکت ها از این حوزه غافل بمانند مشتریان فراوانی را مشخصا از دست خواهند داد. بیشتر …

اپلیکیشن موبایل

امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازمان ها را در جهت استفاده هر چه بیشتر از این فناوری جدید که بستگی به تفکر مدیران ارشد و شناخت و درک آنان از اهمیت این سیستم ها در امور شرکت دارد ، ترغیب خواهد کرد. یکی از عوامل موثر بر تصمیم­ گیری­ ها و برنامه ­ریزی ­ها. بیشتر …

داشبورد مدیریتی

در دنیای مدرن کسب و کار و مدیریت امروز، توانایی تصمیم گیری بر پایه اطلاعات بروز و صحیح بسیار مهم و حیاتی می باشد. در اختیار داشتن ابزاری که در هر لحظه بتواند اطلاعات شاخص های عملکردی سازمان را در هر بخش با سرعت و دقت بالا در اختیار مدیران قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. بیشتر …

طراحی وب سایت

با توجه به افزایش کاربرانی که از اینترنت به جستجو کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند. برای شرکت ها داشتن یک سایت به موردی اجباری تبدیل شده است و در صورتی که شرکت ها از این حوزه غافل بمانند مشتریان فراوانی را مشخصا از دست خواهند داد. بیشتر …

موبایل اپلیکیشن

اپلیکیشن موبایل

امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازمان ها را در جهت استفاده هر چه بیشتر از این فناوری جدید که بستگی به تفکر مدیران ارشد و شناخت و درک آنان از اهمیت این سیستم ها در امور شرکت دارد ، ترغیب خواهد کرد. یکی از عوامل موثر بر تصمیم­ گیری­ ها و برنامه ­ریزی ­ها. بیشتر …

گزارش ساز تحت وب

بی شک , شاهرگ حیاتی سیستمهای اطلاعاتی قسمت گزارشگیری این قبیل سیستم ها هستند که مبنای اصلی تصمیم گیری مدیران در انتخاب یک سیستم اطلاعاتی مناسب می باشد. کلیه سیستم های اطلاعاتی حاوی گزارشات متنوع زیادی می باشند که موجبات حیات آن را فراهم می آورند. این گزارشات می بایست نکات برجسته مورد نظر … ادامه

نرم افزار BPMS

سیستم‌های اطلاعات سازمانی سیستم های اطلاعاتی هستند که برای کار بر روی اطلاعاتی است که مربوط به خود سازمان است و در سه مورد: انجام عملیات، کنترل عملیات، تصمیم‌گیری در سازمانها استفاده می‌شوند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی می‌توانند به صورت دستی یا کامپیوتری یا ترکیبی از دستی و کامپیوتری اجرا شوند… ادامه

داشبورد مدیریتی

در دنیای مدرن کسب و کار و مدیریت امروز، توانایی تصمیم گیری بر پایه اطلاعات بروز و صحیح بسیار مهم و حیاتی می باشد. در اختیار داشتن ابزاری که در هر لحظه بتواند اطلاعات شاخص های عملکردی سازمان را در هر بخش با سرعت و دقت بالا در اختیار مدیران قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. ادامه

طراحی وب سایت

با توجه به افزایش کاربرانی که از اینترنت به جستجو کالا و خدمات مورد نیاز خود هستند. برای شرکت ها داشتن یک سایت  به موردی اجباری تبدیل شده است و در صورتی که شرکت ها از این حوزه غافل بمانند  مشتریان فراوانی را مشخصا از دست خواهند داد… ادامه

موبایل اپلیکیشن

اپلیکیشن موبایل

امروزه استفاده از سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازمان ها را در جهت استفاده هر چه بیشتر از این فناوری جدید که بستگی به تفکر مدیران ارشد و شناخت و درک آنان از اهمیت این سیستم ها در امور شرکت دارد ، ترغیب خواهد کرد. یکی از عوامل موثر بر تصمیم­ گیری­ ها و برنامه ­ریزی ­ها … ادامه