19

اسفند

ArangoDB و OrientDB

AragonDB چیست؟ AragonDB یک سیستم پایگاه داده multi-model است که رایگان و open-source است و توسط AragonDB ساخته شده است. این سیستم پایگاه داده با یک مرکز database و یک زبان query یکپارچه AQL (ArangoDB Query Language) از سه مدل داده پشتیبانی می کنند (key/value, documents, graphs). زبان query از نوع declarative است و امکان ترکیب الگوهای […]

13

آذر

عوامل ایجاد تفاوت در هزینه انواع اپلیکیشن ها (بخش اول)

اگرچه صنعت اپلیکیشن موبایل به میزان زیادی رشد کرده است، در خصوص علت و چگونگی تفاوت زیاد بین هزینه های یک اپلیکیشن با اپلیکیشن دیگر و بین یک موسسه با موسسه دیگر شک و شبهه وجود دارد. هدف از این مقاله از بین بردن شک و شبهه و پاسخ دادن به این سوال است که چه چیزی[…]

26

شهریور

چگونگی انتخاب بین اپلیکیشن های Native و Hybrid

  کسب و کارها اغلب در شروع ساخت اپلیکیشن موبایل با چالش هایی مواجه هستند، نظیر میزان بودجه و اینکه چه گزینه هایی بهتر نیازهایشان را برطرف می کنند. در اکثر مواقع، کسب و کارها درگیر انتخاب بین اپلیکیشن های Native و Hybrid هستند که در این مقاله به تفاوت های این دو اپلیکیشن پرداخته می شود.[…]