30

مهر

نحوه ارزیابی عملکرد وبسایت

دو هدف عمده برای هر وبسایت وجود دارد: افزایش ترافیک و تعامل. هر چه وبسایت شما ترافیک بیشتری جذب کند، بهتر است. کسب و کارهای آنلاین عملکرد وبسایت شان را از طریق ابزارهایی ارزیابی می کنند. آنالیز و پیگیری عملکرد وبسایت جهت بهبود و پیشرفت آن حائز اهمیت است. مانند هر کسب و کاری، شما احتمالاً زمان […]