11

دی

چگونه یک framework برای ساخت یک MVP بسازیم

محصول شما تنها زمانی موفق می شود که مشکلات مورد توجه کاربران را حل کند. به این خاطر است که شروع یک MVP بهترین راه تضمین موفقیت محصول شما است. ساخت موفق محصول نیازمند درک چیزی است که مشتریان می خواهند. یادگیری نحوه ساخت یک محصول با حداقل محصول قابل استفاده باعث کسب درک سریع تر، کمک […]

03

مهر

چطور بدانیم چه زمانی اپلیکیشن شما نیازمند به روز رسانی است

هر اپلیکیشن جدیدی، زمانی نیاز به به روز رسانی خواهد داشت. در غیراینصورت، توسط trend های جدید و انتظارات مصرف کنندگان از دور خارج می شود. اپلیکیشن های موبایل و وب بخشی جدا ناپذیر و ضروری از زندگی مان شده اند. امروزه، یک اپلیکیشن تقریباً برای هر کاری وجود دارد. با وجود رقابت سنگین، چطور می توان[…]