23

آبان

تصمیم گیری بین خرید یک نرم افزار آماده یا ساخت یک نرم افزار سفارشی

هر شرکتی هنگام اتوماسیون کسب و کارش با معضل تصمیم برای ساخت یا خرید مواجه می شود. بزرگترین چالش برای اجرای کسب و کار ایجاد تعادل بین نیازهای کوتاه مدت با اهداف بلندمدت برای رشد آن است. در فرایند اتوماسیون، شرکت ها باید بین نرم افزاراهای آماده یا سفارشی تصمیم بگیرند. هر کدام از این گزینه ها […]

23

مهر

5 دلیلی که پروژه ها به زمان تحویل خود نمی رسند

با شناخت مرسوم ترین عواملی که باعث تاخیر در پروژه های IT می شوند می توان از آن ها اجتناب کرد. تأخیر در پروژه های IT باعث ایجاد مشکلات سلسله وار می شود. صرفنظر از اینکه یک پروژه از مدل ساخت iterative یا waterfall استفاده می کند، زمانی که تأخیر در ساخت داشته باشد، به احتمال زیاد[…]