• مشتری :
    مرکز همکاری های فناوری و نوآوری های ریاست جمهوری
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
  • تاریخ :
    28 خرداد, 1400

پروژه هایی که انجام شده

پلاک خوان

Windows Application

پلاک خوان

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images