نرم افزار BPMS

نرم افزار فرم ساز تحت وب دریچه

سیستم‌های اطلاعات سازمانی سیستم های اطلاعاتی هستند که برای کار بر روی اطلاعاتی است که مربوط به خود سازمان است و در سه مورد:

  • انجام عملیات
  • کنترل عملیات
  • تصمیم‌گیری در سازمانها

استفاده می‌شوند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی می‌توانند به صورت دستی یا کامپیوتری یا ترکیبی از دستی و کامپیوتری اجرا شوند.

سازمان ها همیشه درخور تغییرات بوده و هستند از این رو نیازها و خواسته های مدیران و تصمیم سازان نیز که همانا بهبود و توسعه بخشیدن به سازمان در راستای خدمت رسانی به جامعه می باشد نیز به تبع آن تغییر می یابد.

بنابراین ارائه راهکاری مناسب جهت اعمال این تغییرات و مرتفع نمودن نیاز ها و خواسته های مدیران و تصمیم سازان سازمان ها یکی از دلایل مهم پیدایش ابزار های تولید و توسعه سیستم های اطلاعاتی گردید.

با استفاده از ابزار تولید سیستم های اطلاعاتی علاوه بر تولید و مکانیزاسیون فرآیند های دستی امکان اعمال تغییرات ناشی از تغییر فرآیند ها در زمان بسیار کوتاه فراهم می گردد.

ابزار تولید سیستم های اطلاعاتی یکی دیگر از ماژول های سیستم مدیریت کسب و کار (BPMS) می باشد.

همانگونه که می دانیم یکی از دلایل پیدایش سیستم های مدیریت کسب و کار همانا وجود تغییرات در فرایند های سازمان ها در مقاطع مختلف زمانی می باشد که با توجه به روش های گذشته اعمال این تغییرات بسیار دشوار و گاها ناممکن بوده است.

این ابزارها برای کاربران این امکان را فراهم می آورد که بدون داشتن تخصص های برنامه نویسی و تنها با داشتن شناخت از روال و مراحل اجرایی کارها و فرآیندهای موجود اقدام به تولید فرم های اطلاعاتی خود نمایند و در هر مقطع زمانی که با تغییرات در نحوه اجرای فرآیند ها مواجه شدند اقدام به اعمال تغییرات و بروزرسانی فرمهای اطلاعاتی سازمان خود نمایند.

ابزار تولید سیستم های اطلاعاتی بر محور فرآیند های سازمانی، ابزاری است بسیار کاربرپسند که کاربران براحتی می توانند پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه اقدام به تولید فرم های اطلاعاتی سازمان خود نمایند. از ویژگی های مهمی که در راستای سیستم مدیریت کسب و کار می باشد اعمال تغییرات در زمان کوتاه و هزینه پایین می باشد.