08

اسفند

چطور می توان به یک برنامه نویس AR/VR تبدیل شد؟

صنایع واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) هنوز در مراحل اولیه خود هستند. اگرچه، این همان علتی است که بهترین زمان برای یادگیری چگونگی ایجاد محتوا برای این تکنولوژی ها است. آن ها نیازمند جهش به مرحله بعدی اقتباس و پذیرش هستند. خوشبختانه، از دیدگاه برنامه نویسان، مهارت های مورد نیاز برای ورود به عرصه AR […]

12

شهریور

Android یا iOS : مناسب‌ترین platform برای ساخت اولین اپلیکیشن کدام است؟

  تصمیم مبنی بر ساخت یک اپلیکیشن تجاری با استفاده از Android یا iOS به پنج عامل بستگی دارد: مخاطبین ، بازه زمانی پروژه ، ویژگی‌های مورد نیاز ، بودجه پشتیبانی برنامه و اهداف درآمدی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. تعیین نوع platform مورد استفاده ، اولین گام در تصمیم‌گیری برای ساخت یک اپلیکیشن[…]