11

مهر

Node.js VS Laravel

مهمترین سوالی که ممکن است با آن مواجه شد این است که: چرا شخصی ممکن است از Laravel به عنوان backend برای ساخت اپلیکیشن تک صفحه ای استفاده کند، حال آنکه می تواند از Node.js استفاده کند. مزایای Node.js Node.js به عنوان SPA backend مزایایی دارد:  استفاده از یک زبان (JavaScript) در پروژه، کدنویسی را ساده […]