03

مهر

چطور بدانیم چه زمانی اپلیکیشن شما نیازمند به روز رسانی است

هر اپلیکیشن جدیدی، زمانی نیاز به به روز رسانی خواهد داشت. در غیراینصورت، توسط trend های جدید و انتظارات مصرف کنندگان از دور خارج می شود. اپلیکیشن های موبایل و وب بخشی جدا ناپذیر و ضروری از زندگی مان شده اند. امروزه، یک اپلیکیشن تقریباً برای هر کاری وجود دارد. با وجود رقابت سنگین، چطور می توان […]