نمونه کارها
نرم افزار تحت وب طراحی فرم های اطلاعاتی
ii

نرم افزار داشبورد ساز
نرم‌افزار دستگاه حكاكی روی فلزاتابزار پویای داشبورد مدیریتی
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپرداسیستم تحت Web
ابزارهای دریچه و چكیده
ابزار گزارش ساز پویای چكیده
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپرداابزار تولید سیستم‌ پویای دریچه
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپردا