23

مهر

5 دلیلی که پروژه ها به زمان تحویل خود نمی رسند

با شناخت مرسوم ترین عواملی که باعث تاخیر در پروژه های IT می شوند می توان از آن ها اجتناب کرد. تأخیر در پروژه های IT باعث ایجاد مشکلات سلسله وار می شود. صرفنظر از اینکه یک پروژه از مدل ساخت iterative یا waterfall استفاده می کند، زمانی که تأخیر در ساخت داشته باشد، به احتمال زیاد […]