مشتریان

وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری

فرودگاه مهرآباد

فرودگاه امام خمینی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرکت برق منطقه ای تهران

پروژه راه اندازی سامانه آماری و داشبورد مدیریتی

سازمان صنایع هوا و فضا

سیستم کنترل پروژه

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور

سازمان توسعه و تجارت

سیستم تحت وب پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سیستم مدیریت استراتژیک شرکت های تابعه با استفاده از دریچه و چکیده

وزارت راه و شهرسازی

طراحی وب سایت وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه

شرکت پست کل کشور

سیستم جمع آوری اطلاعات آماری عملکرد دفاتر با استفاده از دریچه و چکیده

بانک ملت

سیستم های مالی، حقوق دستمزد، پرسنلی و ... با استفاده از دریچه و چکیده

بانک کارآفرین

سیستم مطالبات بانکی

شرکت خدمات دولتی

تبدیل اطلاعات سیستم آموزش و سیستم مالی از FoxPro تحت DOS به SQL Server

شرکت سیمان فارس و خوزستان

سیستم جامع شرکت سیمان فارس و خوزستان با استفاده از دریچه و چکیده

بیمارستان میلاد

سیستم QFD

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سیستم اطلاعات تجهیزات با استفاده از دریچه و چکیده

بنیاد پانزده خرداد

سیستم جمع آوری اطلاعات با استفاده از دریچه و چکیده

اداره کل زندان های استان تهران

شرکت ایران آی.ام.دی

سیستم جامع شرکت ایران آی.ام.دی

شرکت ایران رایانه

مبدل اطلاعات برای شرکت ایران رایانه از Paradox تحت DOS به SQL Server

هوشمند نمایه افزار

سامانه ردیابی خودرو (Sepahtan)

شرکت آلتون آسانسور

سیستم جامع با استفاده از نرم افزار دریچه

شرکت سلام تاکسی

کارخانه فرش زرباف خراسان

سیستم جامع تولید، فروش و ... با استفاده از دریچه و چکیده

شرکت کفش پیام

سیستم MIS کارخانه

سازمان جهاد کشاورزی

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی