گزارش ساز تحت وب

گزارش ساز

بی شک , شاهرگ حیاتی سیستمهای اطلاعاتی قسمت گزارشگیری این قبیل سیستم ها هستند که مبنای اصلی تصمیم گیری مدیران در انتخاب یک سیستم اطلاعاتی مناسب می باشد. کلیه سیستم های اطلاعاتی حاوی گزارشات متنوع زیادی می باشند که موجبات حیات آن را فراهم می آورند. این گزارشات می بایست نکات برجسته مورد نظر استفاده کنندگان که عموماً مدیران هستند را فراهم آورد و در عین حال ساده باشد .

البته مسئله‌ای که در عصر تغییرات موجب نگرانی های مضاعف برای مدیران است اینجاست که گزارشات مورد نظر مدیران دائما در حال تغییر و تحول می‌باشد. تغییراتی که ناگزیر به استفاده از اطلاعات جدید و دارای قابلیت تصمیم‌گیری جدید هستند .

از آنجاییکه سیستمهای اطلاعاتی مختلف با محدودیت های تعدد گزارشات روبرو هستند، همواره نیاز به یک سیستم گزارشگیری جامع جهت استفاده مدیران احساس ‌شده است.

ابزار گزارش ساز

ابزار گزارش ساز ژابیزپردا یک سیستم گزارشگیری کاملاً فارسی می‌باشد و این امکان را برای کاربر فراهم می‌آورد که بتواند گزارش های مورد نیاز خود را ساخته و در صورت نیاز آنها را ذخیره سازد.

اهداف

امروزه یکی از بحث های روز مدیریت اطلاعات، مبحث Data Mining می‌باشد. نیاز به دسته‌بندی های مختلف و عملیات متنوع بر روی اطلاعات همواره یکی از مشکلات پیشرفت برای متخصصین این امر بوده است. این مشکلات تا آنجائی پیش رفته است که در اکثر مواقع به دلیل سختی کار عطای آن به لقایش بخشیده ‌شده و در نهایت تصمیمات گرفته شده مبنای درست اطلاعاتی نخواهند داشت. این نرم افزار گامهای مثبتی در جهت راحتی و تسریع کار گزارش‌سازی برداشته ‌است و می‌تواند به ابزاری در دست متخصصین امر اطلاعات در هر سازمانی تبدیل شود.

با توجه به ضعف شایع سیستم های اطلاعاتی در بحث گزارشگیری و گزارش‌سازی یکی از اهداف این نرم افزار پوشش دادن ضعف موجود می‌باشد.

در طراحی و اجرای سیتم های اطلاعاتی، پیش بینی تمامی گزارشات کاری بسیار زمانبر می‌باشد که در نهایت نیز بطور کامل جوابگو نمی‌باشد، همچنین اجرای تمامی این گزارشات به عنوان وزنه‌ای سنگین بر سر راه انجام سیستم قرار دارد. استفاده از این نرم‌افزار موجب تسریع در امر طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی می‌شود.